ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان مجازی۱(استاد صافدل)

 1.500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

 

ناموجود

توضیحات

استاد صافدل

دوشنبه ها ساعت ۷ تا ۸:۳۰
و سه شنبه ها ۷ تا ۸:۳۰