ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان حضوری و مجازی(استاد صافدل)

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت : یکشنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰ به صورت مجازی و پنجشنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت حضوری

مکان:بلوار دستواره خیابان شهید باستانی پور کوچه فرهنگ سرای محله علی آباد