ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۱ (استاد رحمانی)

 300.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

روز های شنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷:۱۵