ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء۳۰ ترم ۶ (استادشریفیان)

 600.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

دسته:

توضیحات

روز های دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰

طرح درس /تکویر و غاشیه و انشقاق