ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح ۶(استاد فرح پور)

 600.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

روز های شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

طرح درس جزء ۲۵و۲۴