ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۳(استاد مرادی شجاع)

 500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

استاد :مرادی شجاع

روز و ساعت کلاس : چهارشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۵

طرح درس : سوره نبا و دوره سوره های کوچک