ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲(استاد رحمانی)

 500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

روز و ساعت:شنبه و سه شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶/۱۵