ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۸ (استاد محرم نژاد)

 900.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

توضیحات

روز و ساعت کلاس:شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶

طرح درس : سوره غاشیه و مرور مابقی محفوظات