ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی،روان خوانی (ویژه مقطع ابتدایی)

 600.000

غیبت بیش از سه جلسه حذف از لاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

استاد صالحی

روز و ساعت : پنجشنبه ها ساعت ۱۱/۳۰ الی  ۱۲/۳۰