ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ کل در سه سال (بهار اول)

 1.000.000

با بیشتر سه جلسه غیبت قرآن آموز از دوره حذف می شود.

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

حفظ سوره های زخرف و غافر

استاد علایی

روز های زوج ساعت ۱۸ الی ۲۰

شرکت کنندگان در این کلاس ملزم به شرکت در اردو های آموزشی که در سال دوبار برگزار می شود هستند