ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ و ۶تا ۸ سال ترم ۵ (استاد افشاری)

 800.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت کلاس : شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹

طرح درس : حفظ انفطار و شمس و مرور مابقی محفوظات