ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء۲۹ استاد جلالی و مرادی شجاع

 800.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

روز و ساعت:روز های یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ و پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

طرح درس : حفظ سوره های مدثر،قیامه و مرور جزء۳۰