ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۸

 500.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد رحیمی

حفظ سوره های  تغابن و تحریم و مرور محفوظات قبلی

روز های شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶٫۳۰