ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۸

 500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد رحیمی

روز های یکشنبه ساعت ۱۲:۳۰