ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۹

 500.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد رحیمی

حفظ سوره های انسان،جن،نوح و مرور جزء۳۰

و سوره های مزمل تا مرسلات

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰