ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء۲۹ (استاد رحیمی)

 500.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد رحیمی

حفظ سوره ی حاقه و ملک

مرور سوره های جز ء ۳۰ و ۲۹

روز و ساعت کلاس: یک شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۷