ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

قرائت مفهومی قرآن کریم

 400.000

روزهای سه شنبه ها ساعت 17 الی 18

استاد:دکتر فتحی

ترجمه و تفسیر مختصر از جزء 30 قرآن کریم

پس از پایان هر جزء آزمون به عمل می آید که هزینه ای بابت آن دریافت می شود.