ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۷ (استاد جلالی)

 1.000.000

غیبت بیشتر از سه جلسه حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

توضیحات

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۹

طرح درس : سوره  انشقاق و انفطارو اعلی