ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۸ (استاد جلالی)

 500.000

غیبت بیشتر از سه جلسه حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

توضیحات

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸/۳۰

و پنج شنبه ها  ساعت ۱۰الی ۱۱/۳۰