ثبت نام کلاس های آموزشی

تثبیت جزء ۲۱ تا ۳۰

 1.000.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد:معصوم بیگی

روز های زوج ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

طرح درس: مرور محفوظات