ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

نهج البلاغه

 600.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

 

ناموجود

توضیحات

حجت السلام مرادی شجاع

بررسی نامه مالک اشتر به همراه متن خوانی و تطبیق ترجمه

این کلاس پنجشنبه ها ساعت ۱۶الی۱۷ تشکیل خواهد شد.