ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

نهج البلاغه

 600.000

بررسی نامه مالک اشتر به همراه متن خوانی و تطبیق ترجمه

این کلاس پنجشنبه ها ساعت 16الی17 تشکیل خواهد شد.

 

 

توضیحات

حجت السلام مرادی شجاع