ثبت نام کلاس های آموزشی

ثبت نام تلفنی

 200.000

توضیحات

امکان ثبت نام تلفنی هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۴ فراهم می باشد.

شماره ها جهت تماس

۰۹۰۵۲۱۵۵۰۰۴ و ۰۹۱۰۹۶۵۶۵۷۰