ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی،روان خوانی (ویژه مقطع ابتدایی)(استاد صالحی)

 600.000

به ازای هر غیبت غیر موجه ۲۰ هزار تومان جریمه و ۳ جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

استاد صالحی

روز و ساعت : پنجشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۱