ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۸ ترم ۲

 700.000

دسته:

توضیحات

روز و ساعت متعاقبا اعلام خواهد شد

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود که در صورت قبولی ۵۰% هزینه به کیف پول برگردانده می شود

استادیار : خانم زهرا جزایری