ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء۲۷ ترم۲

 700.000

روزهای شنبه و سه شنبه

ساعت 14:30

استاد:خانم رحیمی

 

دسته:

توضیحات

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود که در صورت قبولی ۵۰% مبلغ به کیف پول عودت داده می شود و در غیر این صورت هزینه برگردانده نخواهد شد

طرح درس : حفظ سوره های قمر و واقعه و الرحمن مرور ۱۰ صفحه دوم جز ۲۹ و مابقی جز ۳۰