ثبت نام کلاس های آموزشی

۳-۶ سال ترم۱ (استاد محرم نژاد)

 700.000

غیبت بیشتر از سه جلسه حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

چهارشنبه ها ساعت۱۶

طرح درس : سوره های ناس توحید عصر کوثر مسد