ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

انقلاب اسلامی

شوق دیدار |سیزده بهمن ۱۳۵۷

بختیار در واکنش به استقبال عمومی مردم از ورود امام، پی‌درپی با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه‌های آتی خویش سعی در عادی جلوه‌دادن اوضاع دارد. مردم  چشم و…