ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان انگلیسی۲ (استاد رفیعی پور)

 700.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸