ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان ۱(استاد رفیعی پور)

 700.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز  و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰