ثبت نام کلاس های آموزشی

تجوید پیشرفته (استاد فتحی)

 800.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

استاد:فتحی

تجوید صوت و لحن

روز و ساعت کلاس شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹