ثبت نام کلاس های آموزشی

گروه سرود یاران مهدی (عج)

 2.000.000

در صورت حضور در تمامی جلسات هزینه به کیف پول عودت داده می شود .

این هزینه بابت دوماه دریافت می شود.

ناموجود