ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح ۷ (استاد فتحی)

 700.000

بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

طرح درس از ابتدای سوره یونس تا سوره کهف

روزهای شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷