ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

کلاس نقاشی کودکان ( مجازی)

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

توضیحات

روز های دو شنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵

استاد: مرادی شجاع

مناسب سنین ۵ تا ۸ سال