ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ عمومی ۱ (استاد رحمانی)

 500.000

بیش از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

موجود

دسته:

توضیحات

شنبه ها ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰

صرفا برنامه و پرسش