ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ عمومی ۲ (استاد رحمانی)

 300.000

بیش از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

موجود

توضیحات

چهارشنبه ها ساعت ۱۷الی ۱۸

صرفا پرسش و برنامه دادن