ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

به یاد خودم

 500.000

شب نشینی قرآنی

مبلغ دریافتی بابت 12 جلسه می باشد.

توضیحات

کلاس دو هفته در میان روزهای چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ برگزار خواهد شد.

مکان : شهرری یا علی آباد