ثبت نام کلاس های آموزشی

به یاد خودم

 500.000

شب نشینی قرآنی

مبلغ دریافتی بابت 12 جلسه می باشد.

توضیحات

کلاس دو هفته در میان روزهای چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ برگزار خواهد شد.

مکان : شهرری یا علی آباد