ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ و ۶تا ۸ سال ترم ۴ (استاد افشاری)

 800.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت کلاس : شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶

طرح درس : تکویر

مرور : سوره عبس و مرور سوره های نازعات  ،  ناس ، کوثر ، توحید ، عصر ، مسد، نصر ، فلق ، فیل ، قریش ، کافرون و ۵ آیه همزه