ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ و ۶تا ۸ سال ترم ۳ (استاد افشاری)

 600.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت کلاس : دوشنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹ و پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱

طرح درس :  سوره عبس و مرور سوره های نازعات  ،  ناس ، کوثر ، توحید ، عصر ، مسد، نصر ، فلق ، فیل ، قریش ، کافرون و ۵ آیه همزه