ثبت نام کلاس های آموزشی

۶-۸ سال ترم۱ (استاد جلالی)

 700.000

غیبت بیشتر از سه جلسه حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روزهای یکشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۰

طرح درس : سوره های ناس توحید عصر کوثر مسد