ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح ۵(استاد فرح پور)

 600.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

روز های شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

طرح درس جزء ۲۶ و ۲۷