ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۲ (استاد علایی)

 400.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز های دوشنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹

طرح درس:سوره نباء

 مرور سوره های شمس،لیل و سوره های کوچک دیگر