ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ کل در سه سال (پاییز دوم)

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

شروع کلاس ها از اول آبان تا آخر آذر

از ابتدای سوره کهف تا پایان جزء۱۶

استاد علایی

در صورت عدم اجرای برنامه به صورت کامل برای هر برنامه ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان جریمه دریافت خواهد شد.

کلاس ها روز های زوج ساعت ۲۰ الی ۲۲