ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ کل در سه سال

 1.500.000

استاد علایی

روز های زوج ، ساعت با توافق اعضا کلاس

دسته:

توضیحات

مرور اجزاء ۲۳ الی ۳۰ و آزمون برای آمادگی حفظ فشرده در تابستان

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود در صورت قبولی در آزمون مبلغ کیف پول عودت داده می شود