ثبت نام کلاس های آموزشی

ثبت نام اردوی مشهد{۹ روزه}

 40.500.000

دسته:

توضیحات

از  ۲۳ خرداد الی  ۳۱ خرداد

اسکان و صبحانه  و ناهار و شام