ثبت نام کلاس های آموزشی

تفسیر قرآن کریم(حضوری)

 500.000

توضیحات

منطقه ۱۵ خاوران

شرط تشکیل کلاس رسیدن به حد نصاب

در صورت غیبت به ازای هر جلسه ۱۰ هزارتومان جریمه میشوید