ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

تجوید پیشرفته (استاد فتحی)

 800.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

استاد:فتحی

آموزش تلفظ حروف و صفات حروف

روز و ساعت کلاس شنبه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰