ثبت نام کلاس های آموزشی

آزمون ۸۰ آیه سوره یوسف (کتبی)

 500.000

حداقل نمره قبولی آزمون ۵۰ از ۱۰۰ می‌باشد.

روز و ساعت آزمون متعاقباً اعلام می‌شود