ثبت نام کلاس های آموزشی

آزمون ۸۰ آیه سوره یوسف ( شفاهی)

 500.000

 حداقل نمره قبولی آزمون ۵۰ از ۱۰۰ می‌باشد.

روز و ساعت آزمون متعاقباً اعلام می‌شود.