ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح ۵

 700.000

استاد جلیل نسب

تمرین اجزاء 21 تا 27

کلاس در روزهای دوشنبه ساعت 15 تشکیل می شود.

 

دسته: