ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح۲ (استاد رفیعی پور)

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

 

کلاس در روزهای سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷