ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح۷ (استاد جلیل نسب)

 600.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد جلیل نسب

کلاس در روزهای شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷ تشکیل می شود.