ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

مکالمه زبان مجازی (استاد محسن سلطانی)

 700.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

ناموجود

توضیحات

روز و ساعت : شنبه ها  بر اساس سطح بندی ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰