ثبت نام کلاس های آموزشی

صرف و نحو

 700.000

توضیحات

استاد دهقانی زاده

روزهای شنبه ساعت ۸:۳۰ الی۹:۳۰

حد نساب: ۶ نفر

مطالب کنکوری تدریس نمیشود.