ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

آزمون مهر ماه مشهد

 13.000.000

این اردو از روز دهم ساعت 14 تا روز چهاردهم ساعت 10 صبح می باشد و این مبلغ صرفا برای اسکان و غذا است

ناموجود

دسته:

توضیحات

هزینه رفت و آمد به عهده خود فرد است