ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ سال ترم ۲

 1.000.000

استاد مرادی شجاع

طرح درس سوره های : فلق ، فیل ، قریش و کافرون

این کلاس در روزهای یکشنبه وسه شنبه ساعت 16 تشکیل خواهد شد

دسته: