ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۳

 1.000.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

 

ناموجود

دسته:

توضیحات

استاد:معصوم بیگی

روز های زوج ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰

طرح درس:حفظ   جزء  ۲۱ و سوره صافات