استعدادیابی حفظ ۳ تا ۶ سال

 500.000

این کلاس ها از تاریخ 1 مهر تا 7 مهر هر روز ساعت 18 تا 18:30 در واتساپ تشکیل خواهد شد .

استاد محترم خانم محرم نژاد

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استعداد یابی حفظ جهت پیشرفت بیشتر

پس از پرداخت دو فایل طرح درس و جدول پیش مطالعه را دریافت فرمایید.