ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۲

 700.000

استاد صالحی

روز های پنجشنبه ساعت 12

دسته:

توضیحات

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود که در صورت قبولی ۵۰% مبلغ به کیف پول عودت داده می شود و در غیر این صورت هزینه برگردانده نمی شود