کلاس قرائت قرآن برادران

 700.000

استاد دکتر فتحی

این کلاس روز های چهارشنبه ساعت 21  الی 22:30 تشکیل خواهد شد.

طرح درس و شیوه کاری متناسب با سطح شرکت کنندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.

در انبار موجود نمی باشد