کلاس درمان و کنترل خشم

 1.000.000

زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد

در صورت رسیدن حد نساب کلاس تشکیل می شود

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

دکتر طاهر نژاد