ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۴

 700.000

استاد جلالی

طرح درس : حفظ سوره انشاق و طارق به همراه مرور انفطار و فجر تا تکاثر سوره های عبس ،نازعات،نبا، تکویر، مطففین و سوره های تکاثر تا ناس

دسته:

توضیحات

روزهای دوشنبه ساعت  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ و روزهای پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود که در صورت قبولی ۵۰% مبلغ به کیف پول عودت داده می شود و در غیر این صورت هزینه برگردانده نخواهد شد