کلاس حفظ ۶ تا ۸ ترم ۲

 700.000

استاد جلالی

طرح درس : حفظ سوره مطففین به همراه دوره سوره های عبس نازعات نبا و تکویر و سوره های تکاثر تا ناس

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

روزهای دوشنبه ساعت  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ و روزهای پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰